Sørlia idrettslag

logo-80x150[1].png- En kulturfaktor i bydelen Sørlia i Steinkjer på 1970-tallet, gjennom et stort engasjement innen barne- og ungdomsidrett, trimaktiviteter og utbygging av idrettsanlegg.

Sørlia er en bydel sør for Steinkjer. Idrettslaget ble stiftet 15. januar 1979 og lagets første leder var Ole Roar Olsen. Laget har i hovedsak vært engasjert i barne- og ungdomsidrett innen fotball, håndball, volleyball, orientering og trimaktiviteter for både barn og voksne.

Bygd flere anlegg

Idrettslaget har vært utbyggere av mange idrettsanlegg i bydelen Sørlia. Allerede i 1979 ble det laget orienteringskart for området Sørlia–Løshalla–Figga.

Det er laget lysløype rundt Ernsthugen (1981), grusbane ved Lø skole (1982), lysanlegg ved grusbanen (1982), håndballbane ved Lø skole (1984), gressbane ved Lø skole (1993), klubbhus/grendehus ved gressbanen (1994) og ballbinge ved Lø skole (åpnet 19. august 2003). Grusbanen har senere blitt erstattet med kunstgressbane (2012). Anlegget er i stadig utvikling og idrettslaget samarbeid tett med både barneskole, frivillige organisasjoner og andre deler av lokalsamfunnet.


Hovedsponsorer