Handlingsplanlogo-80x150[1].png

Hovedmålet til SIL i gjeldende planperiode er at flest mulig av skolekretsens innbyggere er fysisk aktive og i sosialt samvær i ett trygt og godt miljø. For å nå hovedmålet har vi valgt å ha fokus på fire områder – anlegg, aktivitet, rekrutering, og frivillighet.

Last ned handlingsplan for Sørlia IL 2019-2022 (vedtatt årsmøte 13.03.2019).

Tidligere handlingsplaner

Handlingsplanen skal presisere SIL sitt fokus både for frivillige og foreldre, tydeliggjøre sammenhengen mellom budsjett og handling, samt bidra til å nå hovedmålet med at flest mulig av skolekretsens barn og unge er fysisk aktive og i sosialt samvær lengst mulig i ett trygt og godt miljø.

Last ned handlingsplan for Sørlia IL 2017-2019 (vedtatt årsmøte 09.03.2017).


VedtekterHovedsponsorer