Medlemskontingent og treningsavgift

Sørlia IL opererer med samme sum for kontingent for både aktive medlemmer og støttemedlemmer. Din kontingent er med på å dekke bygging, drift og vedlikehold av anleggene våre. Medlemskap gir også rabatt hos Malmo Sport og Jernvare.

Malmo Sport og Jernvare er også Sørlia ILs utstyrsleverandør og tilbyr vår kleskolleksjon fra Umbro.

Treningsavgiften dekker leie av hall og bane gjennom sesongen, drakter, utstyr og eventuelle kostnader knyttet til turneringer og arrangementer.

Sørlia IL er et idrettslag uten loddsalg, lav kontingent og rimelig treningsavgift. Dette er mulig på grunn av arrangementene våre, Nattcup og Grong Sparebank Cup, og dugnadsarbeid under Steinkjermartnaen. Idrettslaget er derfor avhengig av at våre medlemmer, eller deres foresatte, bistår i lagets dugnadsarbeid.

Medlemsinformasjon publiseres på sorliail.no og er merket med etiketten SIL. Den samme informasjonen legges også på vår medlemsgruppe på Facebook, Sørlia IL. Nye medlemmer bør be om å bli med i gruppen. 


Kontingent

Sørlia IL opererer med samme sum for kontingent for både aktive medlemmer og støttemedlemmer. Medlemskontingent 2021 Sørlia IL er kr 150,- og er per medlem.

Sørlia IL benytter Min idrett som medlemsregister, og for å kreve inn medlemsavgift og treningsavgift. Husk derfor registering og ajourhold av medlemskap på MinIdrett.no. Her finner du en oppskrift på hvordan du registrerer medlemskap.


Treningsavgift

Treningsavgiften dekker leie av hall og bane gjennom sesongen, drakter, utstyr og eventuelle kostnader knyttet til turneringer og arrangementer.


Treningsavgift

*Sørlia IL legger til rette for allidrett for førskolebarn og i 1. klasse. 

Håndball
Fotball
9 år
600,-
6 åringen avgift
10-11 år1000,-
7-9 år700,-
12-13 år
1200,-
10-11 år1000,-
14 år 
1700,-
12-13 år1300,-


14 år
1600,-


16-19 år1900,-


Damer1300,-


Herrer1900,-Hovedsponsorer