Hvordan være en god idrettsforelder?

1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i.
2. Vær en god rollemodell.
3. Alder og modning. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
4. Idrettsglede og vennskap. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
6. Applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter.
7. Støtt treneren og den jobben hun/han gjør.
8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger.
9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.

Kilde: Olympiatoppen

Sørlia fotball

Oversikt over dommere

SILs retningslinjer

Retningslinjene gjelder for de som er
involvert i våre aktiviteter, det vil si for
spillere, trenere, oppmenn, foreldre og
tillitsvalgte.

Retningslinjer Sørlia IL fotball - revidert - 21.04.19.pdf

Informasjon fra NFF

Spilleregler

Fair play-møtet


Sørlia håndball

SILs retningslinjer

Retningslinjene gjelder for de som er involvert i våre aktiviteter, det vil si for spillere, trenere, oppmenn, foreldre og tillitsvalgte.

Retningslinjer og sportslig plan håndball (vedtatt årsmøtet 2020)

Informasjon fra NHF

SpillereglerHovedsponsorer

Politiattest

Alle som er trenere/oppmenn eller innehar andre verv som medfører deltakelse i organisert aktivitet i Sørlia IL fotball, må søke om politiattest (vandelsattest), hvert 3.år. Politiattesten må forevises styret i fotballgruppa som skal føre en oppdatert oversikt over dette.

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund har laget noen enkle retningslinjer som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film. Retningslinjene gjelder for både trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Retningslinjene ligger her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/


Forpliktelser knyttet til sponsoravtale

Sørlia IL skal forholde seg lojalt til Malmo Sport og Jernvare (MJS) som leverandør av alt treningsrelatert utstyr. Partene er enige om at klubben herunder forplikter seg til:

  1. Å ikke å selge/markedsføre andre sportsbutikker eller konkurrerende varer/merker i klubbens regi uten forutgående skriftlig samtykke fra MSJ.
  2. Å bære MSJs logo trykt på treningsutstyret som benyttes av Sørlia IL offentlig på kamper og ved annen representasjon for klubben. Dette omfatter bag, drakt og annen klubb-bekledning.
  3. Å informere medlemmene om forpliktelsene og rettighetene i Avtalen og legge informasjonen lett synlig og tilgjengelig på klubbens nettsider, samt å legge til rette for at MSJ kan informere om spesielle tilbud og produkter på forsiden av nettsidene.

Skadefri.no hjelper deg å forebygge idrettsskader eller opptrening etter skade. Verktøyet er en gratis ressurs for alle trenere og utøvere i norsk idrett.