Turneringsreglement Grong Sparebank Cup 2023

Grong Sparebank Cup arrangeres av Sørlia IL 11. juni 2023. 

Turneringen arrangeres for klassene 6-10år. Gutter og jenter født 2013-2017.

Turneringen arrangeres på Løbanen gress og kunstgress.

Turneringen tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds «Spilleregler og Retningslinjer for spill på små baner». Kamplengder er nedkortet noe.

 

 • Deltakelse og spilleberettigelse
  • (1) Spillere som deltar i turnering uten å være medlem av klubb som er medlem i NFF må tegne egen forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs lover og regler i forbindelse med arrangementet.
  • (2) I turneringer kan en klubb ikke benytte spillere som er spilleberettiget/medlem for andre klubber uten at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse.

 

 • Spilletid: 
  • Turneringa starter søndag 11.juni 2023 kl. 0900
  • Alle 5v5 og 7v7-kamper spilles 1 x 18 min, mens 3v3-kamper spilles 1 x 12 min
  • Alle lag spiller minst 3 kamper.

 

 • Spilleform/regler 
  • Turneringa arrangeres etter NFF's reglement for barnefotball.
  • Jente og gutteklasser 6-10 år (f. 2013-2017).
  • Antall spillere pr lag:
   • Klasse 6 og 7 år: 3v3
   • Klasse 8 og 9 år: 5v5
   • Klasse 10 år: 7v7
  • Ved mix-lag meldes disse på i gutteklassen. 
  • Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsettet.
  • Det kåres ingen vinnere i klassene.
  • Ingen begrensning i bruk av spillere mellom egne lag i samme klasse
  • Presiseres at regel om pressone overholdes (lagleders ansvar)
  • Det er tillatt med en ekstra spiller om laget ligger under med 4 mål eller mer.

 

 • Drakter/utstyr 
  • Ved draktlikhet skal det lag som står oppført som bortelag bruke vester.
  • Vester kan lånes i sekretariatet.
  • Leggbeskyttere er påbudt.

 

 • Overårige spillere: 
  • Med overårig spiller menes spiller som er inntil ett år for gammel for klassen.
  • Det er adgang til å ha med èn overårig spiller hvis laget har for lite spillere til å stille lag.
  • Overårige spillere skal IKKE benyttes for å styrke lagets sportslige resultat.
  • Det åpnes ikke for adgang til å benytte spillere med dispensasjon i tillegg til antallet overårige, med mindre spillere har fått dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag med attest fra for eksempel lege.
  • Overårige spillere kan kun delta på ett lag i turneringen.

 

 • Spillerlister: 
  • Alle lag må fylle inn laglister med spillernes navn, og levere listene i  sekretariatet før premieutdelingen.
  • Sekretariatet er åpent fra klokka 08:30 i telt ved banene.

 

 • Premiering
  • Alle deltakere premieres.

 

 • Jury
  • Eventuelle uoverensstemmelser bes avklart med kampvert som finnes ved hver bane. Klager eller protester leveres til turneringssekretariatet. For behandling av klager/protester er det satt ned en turneringsjury. Denne består av:
  • Lars E Jørgenvåg, leder Sørlia IL fotball (juryleder) 
  • Trond Marius Fornes. Sportslig leder Sørlia IL