Takk for innsatsen

Postet av Sørlia IL den 17. Des 2022

Nattcup 2022 er ferdig. Tusen takk til alle som bidro og gjorde dette til et vellykket arrangement😊⚽️Turnerningsregler Trønder-Avisa nattcup 2023

Postet av Sørlia IL den 16. Des 2022

Her er turnerningsreglene for Trønder-Avisas nattcup 2023
(oppdatert desember 2023)


KAMPREGLER 

 

TURNERINGSREGLER FOR TRØNDER-AVISA NATTCUP 2023

 

Arrangert av Sørlia IL

 

 

REGEL 1 - Turneringsoppsett 
  
Puljespill á 4 eller 5 lag i hver pulje. De to beste i hver pulje går til sluttspill som spilles som ren cup. Uavgjorte kamper i sluttspillet fører til straffekonkurranse. Tre spillere fra hvert lag tar straffe. Hvis det ikke blir noen avgjørelse tar hvert lag en og en straffe til avgjørelsen faller.

Dersom et lag ikke møter til oppsatt kamp settes resultatet til 0-3. Dersom særlige grunner taler for det, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres.  

Ved poenglikhet i puljenrangeres lagene etter følgende; 1) Innbyrdes oppgjør, 2) Målforskjell, 3) Flest scorede mål, 4) Myntkast

 

REGEL 2 - Spilletid 
 
1 x 13 min.
  

REGEL 3 - Spillebanen 
 
Det spilles på håndballbane: 40 x 20 m.
 Mål: Det benyttes Håndballmål (3 x 2 m.)

Alle kamper spilles med futsalball.


REGEL 4 - Spillere
 
Spillerlister legges inn i turneringssystemet Profixio innen turneringsstart 13/12. Det kan maksimalt være 12 spillere per lag. Kun spillere som er påført lista er spilleberettiget. Man kan ikke føre på spillere etter hvert. Det er kun tillatt å spille på ett lag i samme klasse. Turneringsjuryen kan gi dispensasjon fra aldersbestemmelsene i særlige tilfeller.  

Det spilles i følgende klasser:

 • Herrer (født i 2008 eller tidligere)
 • Damer (født i 2008 eller tidligere)
 • Gutter ungdom (alle spillerne på laget må være født i perioden 2008-2010)
 • Jenter ungdom (alle spillerne på laget må være født i perioden 2008-2010)

 

For spill i andre klasser gjelder følgende:

 • Damer kan spille i herreklassen
 • Jenter ungdom kan spille i klassen gutter ungdom 
 • Jenter/gutter født i 2008 kan spille i henholdsvis dameklassen/herreklassen
 • Spill i andre klasser kan skje i tillegg til spill i egen klasse
 • Spilleren må være påført spillerlista til det aktuelle laget for å være spilleberettiget

 

Det benyttes 5 spillere fra hvert lag inkludert målvakt på banen samtidig. En kamp startes selv om et av lagene ikke skulle ha nok spillere på banen til kampstart, men laget må ha minimum 3 spillere på banen (inkl. keeper). Innbytte kan skje når som helst, og det er ubegrenset antall bytter.
 
REGEL 5 - Spillernes utstyr
 
Det må benyttes innesko i henhold til Steinkjerhallens reglement. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for eventuell forsikring. Leggskinn skal benyttes.


REGEL 6 - Dommeren
 
Alle kamper ledes av autorisert dommer. 


REGEL 7 - Offside
 
Praktiseres ikke.
 
REGEL 8 - Frispark 
 
Direkte frispark kan spilles direkte i motstandernes mål uten at noen har berørt den.
  Indirekte frispark kan ikke settes i mål uten at en annen spiller har berørt ballen. Motspillerne må være minst 5 m. fra ballen ved alle frispark.
  

REGEL 9 - Straffespark
 
Straffespark tas fra 6 meter. Forseelse innenfor seksmeteren medfører straffespark. Alle spillere unntatt den som skal ta sparket, må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 3 m. fra straffesparkmerket.


REGEL 10 - Innspark
 
Innspark erstatter innkast. Et innspark tildeles når hele ballen har passert sidelinjen. Innsparket tas fra det stedet hvor ballen passerte sidelinjen. Innsparket må tas innen 4 sekunder, ellers går innsparket over til det andre laget. Mål kan ikke gjøres direkte fra innspark. Motspillerne må være minst 5 m. fra ballen ved alle innspark.
 
REGEL 11 - Målkast
 
Målkast må utføres av målvakten som
a) står innenfor eget målsparkfelt
b) setter ballen i spill innen 4 sekunder. Hvis ikke ballen er satt i gang i løpet av 4 sekunder, dømmes et indirekte frispark til motparten fra nærmeste sted på straffefeltlinjen. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

Har ballen vært over dødlinjen, må målmannen sette i gang spillet ved å kaste ballen inn på banen. Dette kastet kan gå over midten av banen. Ballen kan ikke kastes direkte i mål når ballen har vært ute av spill.


REGEL 12 - Hjørnespark
 
Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert over mållinjen. Når hjørnespark tas må motstanderne være minst 5 m. fra ballen

REGEL 13 - Ballen ute av spill
 
Dersom en spiller sparker ballen slik at den berører taket, gjenopptas spillet med målkast fra keeper på det andre laget.

 

REGEL 14 - Feil og overtredelser
 
I tillegg til forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark (evt. straffespark), skal direkte frispark også dømmes om en spiller:
a) angriper en motspiller med skulderen, eller
b) foretar en sklitackling
  Å skli etter en ball som ikke kontrolleres av en motstander er ikke sklitackling. Blokkering av skudd regnes ikke som sklitackling.


REGEL 15 – Utvisning og regelbrudd
 
Spillere som blir tildelt gult kort utvises i 2 minutter, og laget må spille med en spiller mindre i 2 minutter. Spillere som blir tildelt rødt kort utvises for resten av kampen, men spilleren kan erstattes av en annen spiller etter 3 minutter. Dersom en spiller får gult kort to ganger i samme kamp skal han tildeles rødt kort (se over)

Hvis et lag pga. utvisninger kun har 3 spillere (inkl. målvakt) på banen, og får ytterligere spiller(e) utvist, skal utvist spiller straks forlate banen. Soningen av 2 eller 3 minutters «lagstraff» skal imidlertid utsettes til tiden for den (de) første av tidligere idømte straffer er utløpt. Dvs. laget skal ha min. 3 spillere på banen. 

Spillere som får rødt kort kan ved ekstreme forseelser straffes med utelukkelse fra kommende kamper eller fra resten av turneringen. Slik straff fastsettes av turneringsjuryen etter uttalelse fra dommer(e). Juryen kan i tillegg sanksjonere på regelbrudd på eget initiativ.

 

REGEL 16 - Protest

Ved eventuelle protester skal disse leveres skriftlig i sekretariatet. Kostnad ved å levere protest er kr. 500,- (som tilbakebetales om protesten blir tatt til følge). 

 


 

 
Filming av deltakere på idrettsarrangement

Postet av Sørlia IL den 21. Nov 2022

 
Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidrett i aldersklasser under 15 år og det skal alltid være inngått avtale med den aktuelle leverandører og særforbund/idrettslag før strømming kan gjennomføres. 

 

Skal godkjennes 
Strømming av et breddeidrettsarrangement som ikke skjer i regi av et særforbund med underliggende kretser/regioner, skal også alltid godkjennes av arrangør. Dette skal gjøres i forkant av arrangementet. 
Det skal i størst mulig utstrekning sikres at filming skjer på en måte som fokuserer på aktiviteten og der det i minst mulig grad fokuseres på enkeltutøvere. 
 

Viktig å informere 
Strømming av breddeidrettsarrangement innen lagidretter fra og med aldersklassen 15 år og oppover kan tillates dersom: 

 • det gis tydelig informasjon til de berørte om at det strømmes, både før og underveis i et arrangement – på relevante digitale flater og fysisk i idrettshall/arena. Berørte utøvere og/eller foresatte/verger skal informeres. Dette skal også gis muligheten for reservasjon. Dette må gjøres senest to uker før arrangementet. 

 • det gis mulighet for reservasjon på individ- og lagsnivå.  

 • det ikke deltar utøvere under 13 år. 

For å forsvarlig kunne ivareta kravene til informasjon, muligheten for reservasjon og tilstrekkelig beskyttelse av de som har behov for det, krever strømming av breddeidrettsarrangement innen lagidretter integrasjon mot idrettens systemer og bruk av Minidrett. 

 
Kan reservere seg 
Personer som har reservert seg i idrettens løsninger eller via folkeregisteret er registrert med et beskyttelsesbehov. Disse personene vil ikke bli strømmet og det vil aldri bli gjort kjent hvem dette dreier seg om. 

Strømming av breddeidrettsarrangement innen individuelle idretter krever aktivt samtykke fra de berørte utøvere og/eller foresatte/verger. 

Innen individuelle idretter skal det kun strømmes utøvere som aktivt har samtykket. 

 

Kan ikke lagres og distribueres 
All annen filming som viser andre enn egne barn og unge skal ikke tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes. 

Det skal uavhengig av samtykke ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktiviteter ved bruk av sosiale medier Eksempler på slike plattformer er YouTube og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, hvordan filmmaterialet distribueres videre og der krav til sletting ikke er ivaretatt. 

 

FAKTA 
Definisjon av filming: 
Strømming 
En tjeneste som overfører opptak av et breddeidrettsarrangement i sanntid uten behov for nedlastning eller lagring av innholdet. 
Her skilles det på strømming av lagidretter og strømming av individuelle idretter. 

Annen filming 
All annen filming med bruk av telefon/kamera enn strømming, 
eksempelvis fra foreldre på tribune. 

 

Kilde: Idrettsforbundet 

 

Nattcup 2022

Postet av Sørlia IL den 21. Nov 2022

Nattcupen er tilbake! Det hele sparkes i gang fredag16. desember. Meld deg på her:

https://www.profixio.com/app/tronder-avisa-nattcup-2022Dugnadsliste Nattcup

Postet av Sørlia IL den 9. Nov 2022

Her er oppdatert dugnadsliste (oppdatert onsdag 14. desember) for Nattcup som starter fredag 16. desember. Husk å møte opp 20 minutter før oppsatt vakt! Sjekk din vakt i PDF-filen under.

Dugnad_Nattcup2022.pdf
Takk for innsatsen!

Postet av Sørlia IL den 13. Sep 2022

Takk til alle som bidro under Grong sparebank cup søndag 11. september. Arrangementet ble meget vellykket med flust av glade barn på banen.

Arrangementet var også bra rent økonomisk. Deltakeravgift og salg av kioskvarer ført til et sluttresultat på 48.000 kroner. Velkommen til Grong Sparebank Cup på Sørlia 11. september

Postet av Sørlia IL den 2. Sep 2022

Sørlia IL ønsker, i samarbeid med Grong Sparebank, velkommen til fotballcup på Lø aktivitetspark. Kampene spilles på kunstgress og naturgress søndag 11. september. 


 • 3-er fotball for 6 og 7-åringer (f. 2016/2015)
 • 5-er fotball for 8, 9-åringer (f.2014/2013)
 • 7-er fotball for 10-åringer (f.2012)


Deltakeravgift pr lag:

Kr 500 for 5-er og 7-er.

Kr 200 for 3-er.


NB: Ikke betal ved påmelding – vi sender felles faktura til idrettslagene etter avholdt cup!

Invitasjon:

Invitasjon_Sørliacup2022.pdf

Påmelding:

https://www.profixio.com/app/grong-sparebank-cup-2-2022 (Påmeldingsfrist 4. september)


NB: Premier til alle deltakere! 
Trenger flere frivillige

Postet av Sørlia IL den 11. Jul 2022

Det er behov for flere frivillige som kan hjelpe til under Steinkjermartnan.

Tidsperiodene det er snakk om er mellom 22.00 og 02.00  fredag 11. august og lørdag 12. august. 
Rollen du vil inngå i er trivselsvakt.

Ta kontakt med arrangementsansvarlig Jojo Martinsen i Sørlia IL om du har mulighet!

Telefon: 922 43 967.
Oppdatert dugnadsliste for Steinkjermartnan 2022

Postet av Sørlia IL den 30. Jun 2022

Her er oppdatert liste for dugnaden under Steinkjermartnan. Sjekk hvilke tider du er satt opp på her:

Dugnadsliste_Steinkjermartnan2022_oppdatert.pdfDugnad under Grong sparebankcup

Postet av Sørlia IL den 24. Mai 2022

Søndag 19. juni er det Grong sparebankcup. Dette er en fotballturnering for jenter og gutter mellom 6 og 10 år. Alle kampene spilles på gressbanen og kunstgressbanen på Lø.  For å få gjennomført cupen trengs spillere og foreldre i idrettslaget. Slik kan vi gjennomføre cupen og få gode inntekter til klubben vår. 

Se dugnadsliste her:
Sørlia IL trenger deg!

Postet av Sørlia IL den 28. Feb 2022

Har du lyst til å gjøre en innsats for barna og ungene i Sørlia IL? Vi trenger flere engasjerte voksne som kan hjelpe oss å organisere aktiviteten i idrettslaget.

 

Sørlia IL jobber for å få med flest mulig, lengst mulig. Den jobben gjøres ikke av seg selv. Vi ser etter voksne som kan fylle disse rollene: 

  

● Kasserer håndball
Du sitter i håndballstyret. Sammen med kasserer i hovedstyret har du ansvar for å ha oversikt over økonomien i håndballgruppa.
Arrangementsansvarlig håndball
Arbeidsoppgavene her er dugnads- og vaktlister i forbindelse med kamper i hallen, innkjøp og organisering. Noe opplæring på sekretariatet, men der kan også ansatte i hallen eller resten av håndballgruppa være behjelpelig. 


I utgangspunktet velges du for 2 år. 

 

Er du interessert i å bidra, eller kjenner du noen som kan hjelpe oss, ta kontakt med oss i valgkomiteen: 

 

Sunniva Rognerud, tlf 415 83 666

Richard Susegg Kvarving, tlf 917 27 571

Arnstein Landsem, tlf 970 21 234

 
Fram med skøytene!

Postet av Sørlia IL den 7. Jan 2022

Skøytebanen på Lø har fått et solid dekke med is. Det er også meldt godt og kaldt vintervær gjennom helga, noe som betyr gode skøyteforhold. 

Benytt sjansen før mildværet kommer!