Innkalling til årsmøte i Sørlia IL

Postet av Richard Susegg Kvarving den 27. Jan 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørlia IL.

Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 18. mars 2021 kl. 1800.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2021 til leder@sorliail.no eller Tranebærvegen 21A, 7712 Steinkjer.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter og lenke til digitalt møterom vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside, http://sorliail.no/.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.