Sørlia IL innfører nytt kioskreglement

Postet av Sørlia IL den 29. Apr 2024

Kiosk. Bilde


Årsmøtet i Sørlia IL har vedtatt å innføre nye regler for kiosksalg. Reglementet trer i kraft 1. mai 2024.


 

Må øke inntektene

Hovedforskjellen fra tidligere praksis blir at kiosksalget fra 1. mai 2024 blir mer klubbstyrt. Dette betyr i praksis at fotball- og håndballgruppa skal organisere kiosksalget.
En slik løsning bidrar til økt fellesskap i Sørlia IL samt mindre arbeid for kassererne i de respektive lagene.

Årsaken til endringen henger også sammen med den økonomiske situasjonen i 

Sørlia IL. 

Dagens treningsavgift er nemlig ikke høy nok til å dekke de løpende utgiftene i idrettslaget.
Om Sørlia IL skal klare å dekke disse utgiftene er vi derfor avhengige av større inntekter. Et bedre organisert kiosksalg er et av tiltakene.
En slik endring er også anbefalt av andre idrettslag, blant annet Sparbu IL som melder om at dette er en god ordning.

 

Fra 1. mai 2024 vil derfor kiosksalget organiseres slik:

Alle inntekter fra kiosksalg settes inn på to kontoer: fotball- eller håndballkontoen. 
Hvilken konto kioskpengene innbetales til, bestemmes av hvilken idrettsgren som har ansvaret for kiosksalget: har håndballgruppa ansvar for kiosken, går pengene til håndballkontoen. Er det fotballgruppa som har ansvar for kiosken, så går pengene til fotballkontoen.

 

Nytt Vipps-nummer

Det er opprettet et nytt, eget Vipps-nummer som skal brukes ved kiosksalg.

Inntektene som kommer inn fra framtidig kiosksalg går til å betale halleie, vedlikehold, innkjøp av utstyr etc. Den videre fordelingen ut til de ulike håndball- og fotballagene skjer etter hvert.

 

Hovedmålet med den nye kioskordningen er å styrke økonomien i Sørlia IL.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.